Η Τοποθεσία

To Plage Hotel βρίσκετε εντός της Ν. Περγάμου σε τοποθεσία που προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα εξής:

  • super-market
  • περιπτερά
  • snack-bar
  • ταβέρνες
  • μπαράκια
  • καφετερίες
  • πιτσαρίες
  • παιδότοπος


Επιπλέον η τοποθεσία αποτελεί μοναδικό σημείο εκκίνησης για μία πληθώρα εκδρομών και δραστηριοτήτων. Εξερευνήστε τις δυνατότητες από τις επιλογές που θα βρείτε στο μενού στα αριστερά.